BulgarianEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian

Конструкция и изисквания за строителство на къща в Гърция. Защо гръцките къщи са по-здрави?

Изисквания и етапи за построяване на къща в Гърция:

-подходящ терен
-нотариален акт за собственост
-разрешително за строеж на името на собственика
-пълен комплект документи от архитекта разработващ проекта
-гръцка строителна фирма изпълнител,член на камарата на гръцкия строителен съюз
-изкопни работи
-основи, арматура, бетон
-изпълнение на кожраж
-арматура
-полагане и вибриране на бетон, колони, трегери, първа плоча
-изпълнение на кожраж колони, трегери, втора плоча
-полагане и вибриране на бетона
-завършване на цялата сграда с бетонен скелет
-зидария
-изолация фибран 5 -7 см
-покривна конструкция
-довършителни работи
-електроинсталации
-Вик
-ИКА-национален осигурителен фонд
-строителен надзор-три етапа
-озеленяване
-вътрешен дизайн

Изключително важно е присъствието на трегери и колони, те са опора на плочата, което прави конструкцията силно устойчива на земетресения и всякакви външни влияния. Освен, че къщите в Гърция са много здрави, а контрола чрез строителен надзор строг, имате по-голяма свобода за разпределение на вътрешните помещения, като не е необходимо да се съобразявате с носещи стени. Това е така, защото най-напред се изгражда железобетонен скелет и на следващ етап се изгражда зидарията. Този вид строителство се използва в повечето страни на Северна Европа при железобетонни конструкции.
Важно е да се знае, че към всяко строително разрешително се прилагат определен брой задължителни осигуровки на работниците, които при всички случаи се заплащат от инвеститора на сградата и са неизбежни, независимо от каква националност е работника както и фирмата изпълнител. Няма вариант да се извършва строително-ремонтна дейност и средствата за осигуровки да бъдат внесени в друга държава освен Гърция. Глобите за неспазване на условието с осигурителен фонд ИКА на работниците при строително- ремонтни дейности са огромни,както и забрана за извършване на строително – ремонтна дейност в Гърция и непридобиване на акт 16 или разрешение за ползване според гръцкото законодателство.